סקירה
אתר אינטרנט זה מופעל באמצעות MasikWW. לכל אורך האתר, המונחים “we” “Us” וגם “our” מתייחסים ל- MasikWW. MasikWW מציעה אתר אינטרנט זה, כולל את כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים דרך אתר זה עבורכם, המשתמשים, בהתאם לקבלת כל התנאים, ההתניות, קווי המדיניות וההתראות המצוינות כאן.
על ידי ביקור באתר האינטרנט שלנו ו/או רכישה של משהו מאיתנו, אתם נוספים ל-“שירות” שלנו ומסכימים להיצמד לתנאים ולהתניות שלהלן (“תנאי שירות”, “תנאים”), לרבות אותם תנאים והתניות וקווי מדיניות נוספים אליהם מתייחסים בזאת ו/או זמינים להשגה באמצעות היפר קישור. תנאי שירות אלה תקפים עבור כל המשתמשים באתר האינטרנט, כולל את אותם משתמשים המעיינים באינטרנט, ספקים, לקוחות, סוחרים ו/או ספקים של תוכן.
אנא קראו תנאי שירות אלה בקפידה טרם כניסה או שימוש באתר האינטרנט שלנו. באמצעות כניסה או שימוש בחלק מאתר האינטרנט, אתם מסכימים להיצמד לתנאי השירות האלה. במידה ואינכם מסכימים לכל התנאים וההתניות של הסכם זה, אינכם רשאים להיכנס לאתר האינטרנט או לעשות שימוש באחד מהשירותים שלו. במידה ותנאי שירות אלה נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלה.
מאפיינים או כלים חדשים הנוספים לחנות הנוכחית יהיו גם הם כפופים לתנאי השירות. באפשרותכם לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל רגע נתון בעמוד זה. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל סעיף בתנאי שירות אלה באמצעות פרסום עדכונים ו/או שינויים לאתר האינטרנט שלנו. באחריותכם לבדוק עמוד זה מעת לעת לראות שאין בו שינויים. השימוש המתמשך או הכניסה החוזרת שלכם לאתר האינטרנט בעקבות פרסום של שינויים מעידים על קבלה של שינויים אלה על ידכם.
סעיף 1 – תנאים של חנות מקוונת
עם הסכמה לתנאי שירות אלה, אתם מאשרים שאתם בגירים בהתאם לגיל שנקבע במדינה או במחוז המגורים שלכם ונתתם לנו בכך את הסכמתכם לאפשר לכל אחד מהקטינים שבחזקתכם לעשות שימוש באתר זה.
אינכם רשאים לעשות שימוש במוצרים שלנו למטרה לא חוקית או לא מורשית וכמו כן אינכם רשאים, במסגרת השימוש בשירות, להפר חוקים התקפים בסמכות השיפוטית שלכם (לרבות אולם לא רק חוקים של זכויות יוצרים).
חל עליכם איסור להעביר תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני.
ביטול או הפרה של אחד מהתנאים יגרמו לסיום מידי של קבלת השירותים שלכם.
סעיף 2 – תנאים כלליים
אנו שומרים לעצמינו את הזכות לסרב לספק שירות לכל אדם מכל סיבה שהיא בכל רגע נתון.
אתם מבינים שהתוכן האישי שאתם מזינים (לא כולל מידע אודות כרטיס אשראי), עשוי לעבור בצורה לא מקודדת וכולל (א) העברת מידע במגוון רשתות תקשורת: וגם (ב) שינויים שנועדו להתאים ולהסתגל לדרישות של חיבור רשתות או מכשירים. מידע אודות כרטיסי אשראי מקודד תמיד במהלך העברת המידע ברשתות תקשורת.
אתם מסכימים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית או לנצל לרעה כל חלק של השירות, השימוש בשירות או השגת הגישה לשירות או לכל איש קשר באתר האינטרנט דרכו מסופק השירות, ללא היתר ברור בכתב לכך מאיתנו.
הכותרות בהן נעשה שימוש בהסכם זה כלולות לשם נוחות בלבד ולא יגבילו או יפגעו בדרך אחרת בתנאים אלה.
פרק 3 – דיוק, השלמות וזמן המידע
איננו אחראים אם מידע המוצג באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס היחיד לקבלת החלטות מבלי להתייעץ עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, שלמים יותר או עדכניים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה הינה על אחריותך בלבד.
אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני ומסופק לעיונך בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תוכנו של אתר זה בכל עת, אך איננו מחויבים לעדכן מידע כלשהו באתרנו. הינך מסכים כי באחריותך לפקח על השינויים באתר שלנו.
סעיף 4- שינויים בשירות או במחירים
מחירי המוצרים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת.
אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירות
סעיף 5 – מוצרים או שירותים (במידה וישנם)
מוצרים או שירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן מקוון באופן בלעדי דרך האתר. מוצרים ושירותים אלו עשויים להכיל כמויות מוגבלות וכפופים להחזר או להחלפה רק על פי מדיניות ההחזרה שלנו.
הושקעו מאמצים על מנת להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים שלנו המופיעים בחנות. איננו יכולים להבטיח שתצוגת צג המחשב שלך בצבע כלשהו תהיה מדויקת באותה המידה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, להגביל את מכירות המוצרים והשירותים שלנו לכל אדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט. אנו עשויים לממש זכות זו בכל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויות המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כל תיאורי המוצרים או תמחור המוצר עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי שלנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה למוצר או שירות כלשהו המוצעים באתר זה בטלה במקומות בהם היא אסורה.
איננו מתחייבים כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או החומר האחר שנרכש או הושג על ידך יעמוד בציפיות שלך, או כי כל השגיאות בשירות יתוקנו.
סעיף 6 – דיוק המידע אודות החיוב והחשבון
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שאתם מבצעים דרכינו. אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדית, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו על ידי כל אדם, על ידי כל בית אב או לכל הזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת חשבון של אותו לקוח, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות שעושות שימוש באותה כתובת חיוב ו/או משלוח. במקרה ואנו מבצעים שינוי להזמנה או מבטלים הזמנה, אנחנו עשויים לנסות ולהודיע לכם על כך באמצעות יצירת קשר בדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב/מספר הטלפון שסופקו ברגע שבוצעה ההזמנה. אנו שומרים לעצמינו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות אשר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית, נראות כהזמנות שבוצעו על ידי ספקים, משווקים או מפיצים.
אתם מסכימים לספק מידע עדכני, מלא ומדויק אודות הרכישה והחשבון עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות. אתם מסכימים לעדכן באופן מידי את החשבון שלכם וכל מידע אחר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי כרטיסי האשראי ותאריכי התפוגה שלהם, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלכם וליצור אתכם קשר בהתאם לצורך.
לקבלת פרטים נוספים, אנא סקרו את מדיניות ההחזרות שלנו.
סעיף 7 – כלים אופציונליים
אנחנו רשאים לספק לכם גישה לכלים צד שלישי עליהם אין לנו פיקוח או שליטה מכל סוג שהוא כמו גם על הזנת הנתונים.
אתם מכירים בכך ומאשרים בזאת שאנו מספקים גישה לכלים מהסוג הזה “כמו שהם” ו-“בהתאם לזמינותם” ללא כל אחריות, ייצוגים או תנאים מכל סוג שהוא וללא כל אישור. לא ניקח על עצמינו כל אחריות העולה מתוך או מתקשרת לשימוש שלכם בכלים אופציונליים צד שלישי.
כל שימוש על ידכם בכלים אופציונאליים המוצעים דרך האתר נעשה לפי שיקול דעתכם ובאחריותכם הבלעדית ועליכם לוודא שאתם מכירים ומאשרים את התנאים בהם מסופקים הכלים על ידי ספק(ים) צד שלישי רלוונטי(ים).
כמו כן אנו רשאים, בהמשך, להציע שירותים ו/או מאפיינים חדשים באמצעות אתר האינטרנט (לרבות, שחרור של כלים ומשאבים חדשים). מאפיינים ו/או שירותים חדשים מהסוג הזה יהיו גם כן כפופים לתנאי שירות אלה.
סעיף 8 – קישורים של צד שלישי
תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים להשגה דרך השירות שלנו עשויים לכלול חומרים המשתייכים לצד שלישי.
קישורים של צד שלישי באתר זה עשויים לכוון אתכם לאתרי אינטרנט צד שלישי שאינם מקושרים אלינו. אין אנו לוקחים על עצמינו כל אחריות לבדיקה או להערכה של התוכן או הדיוק ואין אנו ערבים ולא ניקח כל אחריות או התחייבות על חומרים או אתרי אינטרנט של צד שלישי, או על חומרים, מוצרים או שירותים אחרים המשתייכים לצד שלישי.
אין אנו אחראים לכל פגיעה או נזקים המתקשרים לרכישה או לשימוש בסחורה, בשירותים, במשאבים, בתוכן או בכל עסקה אחרת המבוצעת בהקשר לאתרי אינטרנט צד שלישי מכל סוג שהוא. אנא סקרו בקפידה את קווי המדיניות ואת המנהגים של צד שלישי ווודאו שאתם מבינים אותם לפני שאתם נהיים מעורבים בעסקה מכל סוג שהוא. תלונות, תביעות, עניינין או שאלות בכל הנוגע למוצרים צד שלישי יכוונו לצד שלישי.
סעיף 9 – הערות, משוב ובקשות אחרות של משתמשים
אם , על פי בקשה שלנו, אתם שולחים בקשות ספציפיות מסוימות (לדוגמא: כניסות לתחרות)או ללא בקשה מצדנו אתם שולחים רעיונות יצירתיים, הצעות, תוכניות או חומרים אחרים, בין אם בצורה מקוונת, באמצעות דואר אלקטרוני, באמצעות דואר רגיל או בכל דרך אחרת (יחד נקראים בשם “הערות”), אתם מסכימים לכך שאנו רשאים, בכל רגע נתון, ללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ובכל דרך אחרת לעשות שימוש בכל אמצעי ובכל הערה שאתם מעבירים אלינו. אנחנו לא ניקח על עצמינו כל מחויבות (1) לשמור הערות בסודיות: (2) לשלם פיצויים על הערות: או (3) להגיב להערות.
אנחנו עשויים, אולם אין אנו מחויבים להשגיח על, לערוך או להסיר תוכן שאנחנו מחליטים על פי שיקול דעתנו שהוא בלתי חוקי, פוגעני, מאיים, משמיץ, פורנוגרפי, גס או בכל דרך אחרת מעורר התנגדות או מפר קניין רוחני של צד כלשהו או מפר תנאי שירות אלה.
אתם מסכימים לכך שההערות שלכם לא יפרו זכויות של כל צד שלישי שהוא, לרבות זכויות יוצרים, סמל מסחרי, פרטיות, אישיות או כל זכות אישית או קניינית אחרת. אתם מסכימים גם לכך שההערות שלכם לא יכילו חומר משמיץ או בלתי חוקי אחר, פוגעני או גס, או יכיל וירוס של מחשב או תוכנה זדונית אחרת שיכולה שכל דרך שהיא לפגוע בהפעלת השירות או בכל אתר אינטרנט נלווה אחר. חל עליכם איסור לעשות שימוש בכתובת דואר אלקטרוני מזויפת, להעמיד פנים שאתם מישהו אחר, או בכל דרך אחרת להוליך אותנו או צד שלישי אחר שולל בכל הנוגע למקורן של הערות כלשהן. אנו רואים בכם האחראים הבלעדיים לכל הערה שאתם מעלים ולדיוק שלהן. אין אנו לוקחים כל אחריות והתחייבות להערות המועלות על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.
סעיף 10 – מידע אישי
מסירת המידע האישי שלכם דרך החנות מוגנת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו. לצפייה במדיניות הפרטיות שלנו.
סעיף 11 – שגיאות, אי דיוקים והשמטות
מעת לעת עשוי להיות מידע באתר שלנו או בשירות שלנו המכיל שגיאות טיפוגרפיות, אי דיוקים או השמטות שעשויים להיות קשורים לתיאורים, לתמחור, לקידומים של המוצר, להצעות, לחיובים עבור משלוח המוצר, זמני העברה וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות במידה ומידע כלשהו בשירות או באתר אינטרנט נלווה אחר הינו לא מדויק בכל רגע נתון ללא הודעה מראש על כך (לרבות לאחר שהגשתם את ההזמנה שלכם).
אין אנו לוקחים על עצמנו כל התחייבות לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או בכל אתר אינטרנט נלווה אחר, כולל ללא הגבלה, מידע אודות תמחור, מלבד מה שנדרש על פי חוק. אין לקחת שום עדכון שצוין או תאריך ריענון המיושמים בשירות או בכל אתר אינטרנט נלווה, על מנת לציין כי כל המידע בתוך השירות או בכל אתר אינטרנט נלווה עבר שינוי או עדכון.
סעיף 12 – שימושים אסורים
נוסף על איסורים אחרים כפי שנקבעו בתנאי השירות, חל עליכם איסור לעשות שימוש באתר או בתוכן שלו: (א) למטרה בלתי חוקית: (ב) לשידול אנשים אחרים לבצע או לקחת חלק במעשים בלתי חוקיים: (ג) להפר תקנים, חוקים, דינים בינלאומיים, פדרליים, מחוזיים או מדיניים או חוקים מקומיים: (ד) להפר זכויות קנייניות רוחניות או את הזכויות הקנייניות הרוחניות של אחרים: (ה) להטריד, לפגוע, להעליב, להזיק, להשמיץ, להכפיש, לאיים, לזלזל או להפלות על בסיס מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא, גזע, גיל, מוצא לאומי או לקות: (ו) להגיש מידע כוזב או מוליך שולל: (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני אשר יהיה או עשוי להיות בשימוש בכל דרך שהיא אשר תפגע בפונקציונליות או בהפעלת השירות או בהפעלת כל אתר אינטרנט נלווה אחר, אתרים נלווים או האינטרנט: (ח) לאסוף או לעקוב אחר מידע אישי של אחרים: (ט) לשלוח הודעות ספאם, לבצע הונאת פישינג, אמתלה, להפעיל תוכנות “עכביש”, לפעול מאחורי הגב או לסבך: (י) לכל מטרה סוטה או בלתי מוסרית או (יא) להתערב ב או לעקוף מאפייני אבטחה של השירות או של כל אתר אינטרנט נלווה, אתרי אינטרנט אחרים או האינטרנט. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לסיים את השימוש שלכם בשירות או בכל אתר אינטרנט נלווה בעקבות הפרה של שימושים אסורים כלשהם.
סעיף 13 – כתב וויתור של תעודות אחריות: הגבלת התחייבות
אין אנו מתחייבים, מייצגים או ערבים לכך שהשימוש שלכם בשירות שלנו יופר, יוקדם בצורה בטוחה או ללא שגיאות.
אין אנו מתחייבים לכך שהתוצאות שיתכן ויושגו מתוך השימוש בשירות, יהיו מדויקות ומהימנות.
אתם מסכימים לכך שמעת לעת אנחנו רשאים להסיר את השירות לפרקי זמן לא מוגדרים או לבטל את השירות בכל רגע נתון, מבלי להודיע לכם על כך.
אתם מסכימים במפורש לכך שאתם לוקחים סיכון בלעדי לגבי השימוש שלכם ב, או חוסר היכולת שלכם לעשות שימוש בשירות. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אליכם באמצעות השירות (מלבד מה שמוצהר במפורש על ידינו) מסופקים לכם “כמו שהם” ו-“בהתאם לזמינות” לשימושכם, ללא כל ייצוג, ערובות או תנאים מכל סוג שהוא, הין אם בצורה ברורה או מרומזת, לרבות כל הערובות המרומזות או התנאים המרומזים המתקשרים לתחום הסחירות, איכות מסחרית, כישורת למטרה מסוימת, קיימות, כותרת והיעדר הפרה.
בשום מקרה לא יראו עצמם MasikWW, המנהלים, הקצינים, העובדים, הסניפים, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, ספקי השירות או מעניקי הרישיונות שלנו אחראים על כל פגיעה, אובדן, תביעה או כל נזק ישיר, עריף, מקרי, מעניש, מיוחד או תוצאתי מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה רווחים שאבדו, הכנסות שאבדו, אובדן נתונים, עלויות החלפה או כל נזק דומה אחר, בין אם כאלה שמבוססים בתוך חוזה, דיני נזיקין (לרבות הזנחה), אחריות קפדנית או כל דבר אחר, הנובע מתוך השימוש שלכם באחד מהשירותים או המוצרים שהושגו בעקבות השימוש בשירות, לרבות, אולם לא מוגבל לשגיאות או השמטות בתוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם כתוצאה מהשימוש בשירות או בכל תוכן (או מוצר) המועלה, מועבר או הופך בדרך אחרת לזמין באמצעות השירות, גם אם ממליצים על האפשרות שלהם. מכיוון שחלק מהמדינות או הסמכויות השיפוטיות אינן מתירות מניעה או הגבלה של אחריות על נזקים כתוצאה ממעשים או נזקים מקריים, במדינות או בסמכויות שיפוטיות אלה, האחריות שלנו תוגבל לשיעור המרבי המותר על פי חוק.
סעיף 14 – פיצוי
אתם מסכימים לפצות, להגן ולא לפגוע ב- MasikWW וההורה, חברות הבת, הסניפים, השותפים, הקצינים, המנהלים, הסוכנים, הקבלנים, מעניקי הרישיונות, ספקי השירות, קבלני המשנה, הספקים, המתמחים והעובדים שלנו, ולא להאשים אותם בתביעות או דרישות מכל סוג שהוא, לרבות עמלות סבירות של עורכי דין, המחויבות על ידי צד שלישי כלשהו בשל או שנובע מתוך הפרתכם את תנאי השירות או את המסמכים שהם כוללים, או בשל הפרתכם כל חוק או זכויות של צד שלישי.
סעיף 15 – יכולת הפרדה
במקרה שבו אחד מתנאי השירות האלה נקבע כבלתי חוקי, מבוטל או בלתי ניתן לאכיפה, תנאי זה למרות הכול יהיה בר אכיפה ככל הניתן בהתאם לחוק הישים, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב לנפרד מתנאי שירות אלה, החלטה מהסוג הזה לא תשפיע על תקפות ויכולת האכיפה של כל שאר התנאים הנותרים.
סעיף 16 – סיום ההתקשרות/ביטול עסקה
ההתחייבויות ותחומי האחריות של הצדדים שעלו טרם תאריך סיום ההתקשרות ישרדו את סיום ההסכם הזה לכל מטרה.
תנאי שירות אלה תקפים אלא אם כן ועד לסיום ההתקשרות על ידיכם או על ידינו. הנכם רשאים לסיים תנאי שירות אלה בכל רגע נתון באמצעות מסירת הודעה אלינו המציינת שאינכם מעוניינים יותר לעשות שימוש בשירותים שלנו, או ברגע שאתם מפסיקים לעשות שימוש באתר שלנו.
במידה ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית אינכם מצליחים, או שאנו חושדים בכך שלא הצלחתם, לעמוד באחד מתנאי שירות אלה, באפשרותנו לסיים הסכם זה בכל רגע נתון ללא הודעה מראש על כך ותישארו מחויבים ואחראים לכל הסכומים שיצטברו עד ל וכולל תאריך סיום ההתקשרות: ו/או בהתאם לכך עשויים למנוע מכם גישה לשירותים שלנו (או לכל חלק מהשירותים שלנו).
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981
סעיף 17 – ההסכם השלם
חוסר ההצלחה שלנו ליישם או לאכוף כל זכות או תנאי שירות לא תהווה כתב וויתור על זכות או תנאי זה.
תנאי שירות אלה וכל קווי המדיניות או חוקי הפעולה שצוינו על ידינו באתר אינטרנט זה או בהקשר לשירות, מהווים את ההסכם השלם וההבנה ביניכם לבנינו ומפקחים על השימוש שלכם בשירות, תוך החלפת כל הסכם קודם או כל הסכם הסכמי התקשרות והצעות המתקיימים בו זמנית, בין אם בעל פה או בכתב, ביניכם לבנינו (כולל, אולם לא רק את כל הגרסאות הקודמות של תנאי השירות).
כל הדברים הלא ברורים בפרשנות של תנאי שירות אלה לא יובהרו כנגד הצד המנסח את ההסכם.
סעיף 18 – חוק מסדיר
תנאי שירות אלה וכל הסכם נפרד אחר באמצעותו אנו מספקים לכם שירותים יוסדרו על ידי ויובהרו בהתאם לחוקים של ” פארק תעשיה בני יהודה רמת הגולן, 1294400 בני יהודה, ישראל”.
סעיף 19 – שינויים בתנאי השירות
באפשרותכם לסקור את הגרסה המעודכנת ביותר של תנאי השירות בכל רגע נתון בעמוד זה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק של תנאי שירות אלה באמצעות פרסום עדכונים ושינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותכם לבדוק את אתר האינטרנט שלנו מעת לעת לראות שלא פורסמו בו שינויים. השימוש המתמשך שלכם ב או הגישה שלכם לאתר האינטרנט שלנו או לשירות שלנו בעקבות פרסומם של שינויים כלשהם בתנאי השירות מהווים קבלה של שינויים אלה על ידכם.
סעיף 20- פרטי התקשרות
שאלות בנוגע לתנאי השירות ניתן לשלוח אלינו לכתובת המייל: masikskincare@gmail.com.